Eftersom den norska skogkatten är en så populär kattras är det inte speciellt svårt att hitta en uppfödare i Sverige. Det som däremot kan vara knepigare är att se till så att uppfödaren är seriös, professionell och att allt är i sin ordning. Tyvärr finns det många oseriösa uppfödare när det kommer till just katter eller hundar, men genom att vara påläst och ordentligt förberedd kan du minimera chansen att stöta på en sådan.

Det finns flera sätt att gå tillväga för att hitta en seriös uppfödare av norsk skogkatt. Ett alternativ är att gå efter rekommendationer från bekanta eller vänner, men man kan även söka sig till ett förbund för just norsk skogkatt. Välj ut några uppfödare som du finner intressanta och besök deras hemsida ett flertal gånger. Ett mycket bra tecken är om uppfödaren har bilder på sina katter och på tidigare kullar.

När du har hittat uppfödare börjar det roliga. Be om att få komma och besöka uppfödaren så att du själv kan se hur katterna beter sig, mår och i vilken miljö som de vistas. Katterna bör inte verka hängiga eller trötta. De ska vara nyfikna, sociala och vara välvårdade. Även miljön runt omkring katterna ska vara städad och fräsch.

En bra uppfödare ska naturligtvis även kunna svara på alla de frågor som du ställer. Detta gäller inte bara frågor om kattens egenskaper och ålder, utan även frågor som rör stamtavla, vaccinationer, vilken kosthållning som katterna har och frågor om sig själv som uppfödare. Om uppfödaren undviker frågor eller du känner att du inte får tydliga svar kan det vara ett dåligt tecken. Se till att du får med dig alla papper och att stamtavla eller registreringsbevis medföljer katten. En raskatt som norsk skogkatt är alltid registrerad och det finns inga undantag. Se upp för detta, annars kan du få betala mycket pengar för en “vanlig” huskatt.